Tabel cu rezultatele finale obţinute în urma recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute cu proba de verificare a cunoștintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv

Tabel cu rezultatele finale obţinute în urma recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute cu proba de verificare a cunoștintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv