Liceul nostru

Oferta educaţională a liceului nostru păstrează specificul programului BILINGV, urmărind, în afară de o pregătire aprofundată în domeniul limbii engleze, şi o diversificare a ariilor de interes legate de spaţiul şi cultură anglo-saxonă. Astfel, ariile specifice de interes pentru clasele bilingve de engleză sunt: Geografia Marii Britanii şi a Statelor Unite (clasa a IX-a); Istoria Marii Britanii şi a Statelor Unite, Drepturile Omului (clasa a X-a); Studii Culturale Americane (clasa a XI-a) şi Studii Culturale Britanice (clasa a XII-a). Aceste materii sunt predate în limba engleză. În măsura posibilităţilor colegiul nostru poate oferi şi alte materii predate în limba engleză, dacă în anul respectiv dispune de cadre didactice care sunt calificate să predea materia respectivă în limba engleză. La aceste discipline specifice programului bilingv se adaugă opţionalele care fac parte din oferta educaţională a şcolii:

  •  opţionale de dramaturgie;
  •  opţional de introducere în marketing şi advertising;
  •  opţionale de pregătire în domeniul redactării diferitelor tipuri de texte (Successful Writing; Essay Writing; Creative Writing);
  •  opţionalul de cunoaştere şi utilizare corectă a limbii engleze (Language Awareness);
  •  opţionalul de pregătire pentru Examenul Cambridge;
  •  opţionalul de integrare în UE.

Perspective oferite absolvenţilor:  

Programul bilingv al colegiului nostru oferă posibilitatea absolvenţilor de a obţine la sfârşitul clasei a XII-a un atestat de competenţe profesionale – atestat recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Această diplomă le conferă absolvenţilor calitatea de interpret cu studii medii.

Colegiul nostru oferă posibilitatea absolvenţilor de a obţine la sfârşitul clasei a XII-a un atestat la informatică (doar clasele cu profil matematica-informatica).

Toate clasele a XI-a urmează cursul de pregătire pentru examenul Cambridge (CAE) şi susţin examenul la sfârşitul clasei a XI-a. Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc” este centru de examinare Cambridge desemnat de British Council, deci elevii susţin probele de examen chiar în colegiul nostru. Certificatul de atestare a cunoaşterii limbii engleze – Certificatul Cambridge – este valabil toată viaţa şi le serveşte atât la facultate cât şi la obţinerea de burse sau la angajare.

Prin opţionalele oferite, elevii noştri dobândesc cunoştinţe de drepturile omului şi de legislaţie europeană şi internaţională, care le facilitează admiterea la Facultatea de Studii Politice, Jurnalism sau Comunicare.

Începând cu anul 2005 colegiul nostru este Centru de Excelentă la Limbă şi Literatură Engleză pentru elevii performanţi din toate liceele bucureştene.

Absolvenţii vor avea cunoştinţe solide de matematică, informatică, fizică, literatură romană, istorie, geografie, filosofie şi, evident, limbă, literatură şi civilizaţie engleză şi americană, ceea ce le va permite să promoveze examenele de admitere ale oricărei facultăţi pe care o vor alege.

În afară de bagajul de cunoştinţe dobândite pe parcursul anilor de şcoală – din orele de curs şi din opţionalele oferite de colegiul nostru – absolvenţii noştri părăsesc liceul şi cu o perspectivă mai largă asupra a ceea ce înseamnă să fii cetăţean al Europei şi al lumii. Profesorii străini (din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Australia şi Canada) le deschid elevilor noştri nu numai porţi către limba pe care o predau ci şi către culturile ţărilor din care provin. Astfel, absolvenţii noştri îşi dezvoltă pe parcursul celor opt ani de studiu o serie de aptitudini social-culturale şi competenţe de comunicare şi adaptare, ceea ce le va înlesni integrarea în societatea modernă. În comparaţie cu absolvenţii altor licee teoretice, elevii noştri îşi dezvoltă latura creativă a personalităţii şi dovedesc însuşirea unor abilităţi de lideri, devenind flexibili, independenţi şi cu o mai mare disponibilitate către schimbările din jurul lor.