Direcționare 2% din impozitul pe venit

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe venit catre o entitate nonprofit infiintata conform Ordonantei 26/2000.

Va invitam sa fiti alaturi de noi in aceste demersuri prin redirectionarea a 2% din impozitul anual pe care il datorati statului, deoarece nu va costa nimic, iar banii dumneavoastra vor fi folositi pentru copilul dumneavoastra.

Formularul 230 se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

Asociatia Colegiului National Bilingv George Cosbuc Bucuresti

B-dul Unirii nr.45, bl.E 3, sc.4, et.6, ap.134, sector 3,

CIF 25798200

RO29 MIND 0109 0003 3920 RO01

ATE Bank Romania SA – Agentia Iancu de Hunedoara