Consiliul elevilor

La şedinţele Consiliului elevilor participă întotdeauna Directorul, Consilierul educativ şi Consilierul psihopegadog al şcolii.

 

Diagrama Ierarhica